Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Betina Printing shop on line

1. Op alle bestellingen aan particulieren en overeenkomsten van Betina printing shop on line gelden de hierna genoemde leveringsvoorwaarden . Bij bestellingen geeft u automatisch aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

2. Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling en overeengekomen met Betina printing per bank of Pay Pal.

3. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Betina printing.

4. Goederen die door onvoorziene omstandigheden in uw bezit zijn gekomen zonder betaling, blijven eigendom van Betina printing en kunnen op ieder door haar gewenst moment gevorderd worden tot het moment dat u betaald hebt.

5. Indien de door u bestelde stof- of een pakket tijdelijk niet verkrijgbaar is, worden deze zo snel
mogelijk in gezamenlijk overleg nageleverd.

6. Betina printing is niet verantwoordelijk voor onjuist door u opgegeven e-mail adressen waardoor bevestigingen en bestellingen niet verzonden kunnen worden.

7. De door Betina printing opgegeven levertijden kunnen afhankelijk zijn van onvoorziene vertragingen.
Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 30 dagen bedraagt.

U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bestellingen zullen door Betina printing binnen 14 dagen na het annuleren worden gerestitueerd.

8. Artikelen worden zoveel mogelijk verstuurd via TNT Post.

9. Levering vindt plaats uit voorraad. Indien een dessin niet op voorraad is zal het normaliter binnen 30 dagen zijn herdrukt en kunnen worden geleverd.

10. Wij streven ernaar om bestellingen mits op voorraad, binnen 5 werkdagen te verzenden.

11. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

Indien dit niet het geval is, dient u Betina printing daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de ontvangst, schriftelijk of per e-mail met uw duidelijk commentaar te informeren.

12. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Betina printing de keuze de goederen na ontvangst te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, indien in gezamenlijk overleg is besloten om de goederen binnen 5 werkdagen na ontvangst/levering aan Betina printing te retourneren.

13. Indien een artikel niet juist blijkt te zijn verpakt/verzonden, verzoeken wij u om ons per omgaande te informeren per e-mail. In dat geval zal door ons per omgaande de fout worden hersteld.

14. De werkelijke kleuren van de stof zullen in veel gevallen afwijken van die op uw beeldscherm. Dit soort verschillen kunnen nimmer aanleiding zijn om uw bestelling te retourneren.

15. Alle aanbiedingen van Betina printing zijn vrijblijvend. Betina printing heeft het recht om haar prijzen op ieder moment in haar belang te wijzigen.

16. Betina printing behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden aan een bestelling te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal uiteraard worden medegedeeld op welke grond de bestelling niet kan worden uitgeleverd.

17. De prijzen op de website worden vermeld in Euro’s (€) inclusief btw.

18. De prijzen zijn exclusief verzendkosten en worden per land of gebiedsdeel vóór het afronden van uw bestelling, automatisch aangegeven.

19. Betina prtinting heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Betina printing niet verplicht tot enige vorm van schadeloosstelling

20. Niets van deze websitesite mag door derden worden gebruikt.
Alle I.R rechten van dessins zijn voorbehouden aan Betina printing. In verband met de individuele bewerking van- of toevoegingen aan het geheel of delen van een oorspronkelijk document is op al onze dessins het intellectueel eigendom van toepassing. Bij inbreuk door illegaal kopiëren van delen of volledige dessins zal de voorzieningenrechter worden ingeschakeld, met alle gevolgen van dien.

21. Het spreekt vanzelf dat alle door u verstrekte informatie bij bestellingen etc. door ons als persoonlijk en vertrouwelijk zal worden behandeld c.q. opgeslagen.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×